Hanneke Kooiman en Hetty Verhulst treden toe tot bestuur ASVZ

Per 1 september treden Hanneke Kooiman en Hetty Verhulst toe tot de raad van bestuur van ASVZ. Voor de doorontwikkeling van de organisatie heeft de raad van toezicht gekozen voor een driehoofdige raad van bestuur. Wim Kos blijft aan als voorzitter van de raad van bestuur. Peter Mertens gaat per 1 januari 2019 met pensioen.

Doorontwikkeling organisatie

Hanneke Kooiman is nu manager Zorgondersteuning & ontwikkeling bij ASVZ en Carante Groep. Hetty Verhulst is nu nog bestuurder bij Cosis, een organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke en psychische beperking, en die is ontstaan uit een fusie van NOVO in Groningen en Promens Care in Drenthe.

Beide kandidaten vielen op door hun bijzondere interesse in de praktijk en de inhoud van de zorg. Ook zien beiden de ontwikkelingen in de zorg en de uitdaging de huidige missie en visie van ASVZ te herijken, kijkend naar de jaren 2020-2025. Het bevorderen van eigenaarschap van medewerkers en het steviger op de kaart zetten van de organisatie zien de nieuwe bestuurders als een opdracht voor de komende tijd.