Kinderen

Kind zijn betekent in onze samenleving de kans krijgen om te groeien, te ontdekken, te leren, te spelen, te sporten, te ontwikkelen. Sommige kinderen hebben bijzondere begeleiding en ondersteuning nodig om die ontwikkeling te bevorderen. Met goede, afgestemde zorg willen wij bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan van de kinderen die tot onze cliënten behoren. Die zorg kan thuis gegeven worden maar ook in een speciale woonvoorziening voor kinderen.

Veiligheid en geborgenheid
Bij de vragen die er zijn rond zorg en opvoeding zien wij het kind altijd in de context van het gezin, de gezinsleden en hun achtergrond. De vragen die ons gesteld worden zijn zeer divers. Daarom hebben wij een gevarieerd ondersteuningspakket, zoals hulp met de zorg thuis, opvoedingsadvisering, buitenschoolse opvang, logeergelegenheid en kinderwoningen. Voorop staat altijd dat we samen zoeken naar de beste ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind in een veilige en geborgen omgeving.

Stimulering
Elk kind heeft recht op stimulering van cognitieve, sociale en praktische vaardigheden. Wij vinden het vanzelfsprekend om ontwikkelingsgericht te werken en onderwijs aan te bieden, ook aan zeer ernstig beperkte kinderen. Bij het kiezen van de verschillende onderwijsvormen zijn wij een voorstander van ‘gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig’. Om ‘zo gewoon mogelijk’ onderwijs te realiseren, werken wij intensief samen met onderwijsvoorzieningen en voorzieningen voor dagactiviteiten en vrijetijdsbesteding in de regio