Logeergezinnen

Logeergezinnen

Naast logeerhuizen heeft ASVZ ook logeer- of gastgezinnen, waar één of meerdere kinderen in het weekend of tijdens de schoolvakantie terechtkunnen. Sommige gezinnen bieden ook de mogelijkheid tot midweek-logeren. Juist de kleinschaligheid van het gezin kan vertrouwd aandoen voor het kind. Het betekent in ieder geval dat het steeds te maken krijgt met dezelfde personen. Voorwaarde is wel dat een van ouders van het logeer- of gastgezin beschikt over de ervaring en kennis die nodig zijn voor de begeleiding, verzorging of verpleging van het betreffende kind.

Opvang in een van de woonvoorzieningen
In de zomerperiode is het beperkt mogelijk om een kind/jongere in een van de woonvoorzieningen op te vangen. Het kind maakt dan tijdelijk deel uit van de groep.

Contact met ouders
Als hun kind voor het eerst komt logeren maken ouders kennis met de begeleiders en kunnen zij eventuele bijzonderheden doorspreken, zoals dieetvoorschriften, medicatie, bepaalde gedragskenmerken en dergelijke. Tijdens het verblijf van hun kind in het logeerhuis of logeergezin kunnen ouders te allen tijde bellen om te vragen hoe het met hun kind gaat. Andersom stellen begeleiders het op prijs als ouders telefonisch bereikbaar zijn.

Voor veel ouders is het moeilijk de zorg voor hun kind aan anderen over te laten. Dat is natuurlijk goed te begrijpen. Daarom is het van groot belang dat er goed contact is tussen de begeleiders en de ouders. Begeleiders realiseren zich terdege dat zij slechts tijdelijk de zorg voor het kind overnemen.

Algemene informatie
Om gebruik te kunnen maken van de verschillende logeermogelijkheden is een indicatie Logeren noodzakelijk. Daarin staat het aantal logeernachten beschreven en de hoeveelheid en soort ondersteuning die een kind nodig heeft. Via MEE of het schoolmaatschappelijk werk kan deze indicatie aangevraagd worden (zie ook www.ciz.nl).

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Zorgbemiddeling.