Logeerhuizen

Het logeerhuis is bedoeld als opvang (doordeweeks, in het weekend of in de vakantieperiode) voor kinderen/jongeren met uiteenlopende zorgvragen. Het aantal malen dat een kind/jongere kan komen logeren, hangt af van de hoeveelheid aanmeldingen per logeerhuis en het persoonlijke budget van de cliënt. Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met het logeerhuis.

Tijdens hun verblijf worden de kinderen in vaste of wisselende groepen aangenaam en verantwoord beziggehouden en verzorgd, aansluitend bij de individuele behoeftes en mogelijkheden. Rustmomenten worden afgewisseld met activiteiten als wandelen, muziek maken, knutselen, spelen of uitstapjes ondernemen, wanneer de lichamelijke gesteldheid van de kinderen dat toestaat tenminste. Verder wordt alles gedaan wat ze thuis ook gewend zijn: slapen, eten, wassen en aankleden. Ook kunnen de logés gebruikmaken van de aanwezige voorzieningen.

In de logeerhuizen is professionele begeleiding aanwezig en er is aandacht voor ieder kind. Omdat de kinderen/jongeren die komen logeren vaak ook lichamelijke en medische verzorging nodig hebben, zijn per logeerhuis enkele gediplomeerde begeleiders in dienst die bevoegd zijn bepaalde verpleegkundige handelingen te verrichten.

ASVZ heeft vijf logeerhuizen: