Ondersteuning

De zorgvraag van een kind kan heel complex zijn. Daarom is er een nauwe samenwerking tussen orthopedagoog, arts, zonodig fysiotherapeut, logopedist, speltherapeut en medewerkers van school of dagactiviteitencentrum.

Met onze professionele opvoeding en zorg willen wij een optimale ontwikkeling mogelijk maken op emotioneel, sociaal, cognitief, motorisch en communicatief gebied. Het is dus van belang een goed beeld te krijgen van het individuele kind. Op basis daarvan kan worden vastgesteld welke vorm van ondersteuning en/of behandeling het meest passend is. Ook kan aanvullende observatie en diagnostiek nodig blijken.

Als het kind thuis woont, kan er praktische hulp worden geboden in de vorm van gezinsondersteuning maar ook opvoedingsadviezen en pedagogische behandeling. Ook zijn er mogelijkheden tot ondersteuning op school of dagcentrum. Hiertoe beschikken wij over deskundige medewerkers. Er is altijd een aanspreekpersoon die de contacten en de zorg co├Ârdineert.

Voor overige ondersteuningsvormen zie Zorg en diensten.