School en dagactiviteiten

Het begeleiden en stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling is van groot belang voor hun toekomst. Eerst wordt nagegaan of het volgen van aangepast onderwijs tot de mogelijkheden behoort. ASVZ werkt daartoe nauw samen met een aantal scholen voor speciaal onderwijs in de regio.

Als onderwijs niet mogelijk is, vinden er dagactiviteiten plaats in aangepaste kinderdagcentra. Dit gebeurt vaak in nauwe samenwerking met andere zorgaanbieders. Hier wordt op basis van een voor ieder kind persoonlijk opgezet plan gewerkt aan vaardigheden.

Speciale aandacht is er ook voor kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen. Bij hen ligt het accent op het prikkelen van de zintuigen door middel van contact-, snoezel-, muziek- en bewegingsspel.