Regio Rotterdam

Kinderdagcentrum Lombardijen
In het kinderdagcentrum (KDC) Lombardijen bieden wij kinderen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar dagactiviteiten aan. De meeste kinderen die het dagcentrum bezoeken, wonen in een van de woonvoorzieningen van ASVZ. Maar ook thuiswonende kinderen maken gebruik van het dagcentrum. Voor het merendeel gaat het om kinderen met een intensieve zorg- of begeleidingsvraag. De activiteiten zijn zeer divers. Het dagcentrum beschikt onder andere over een aangepast zwembad, een bewegingszaal en een snoezelruimte.

Samenstelling groepen
KDC Lombardijen bestaat uit elf groepen, die zijn verdeeld over drie teams.

Team 1:
Binnen de groepen van team 1 wordt vooral gewerkt aan het stimuleren van de ontwikkeling. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het aanleren van zelfstandig eten, samenspelen, leren lopen, diverse schoolse vaardigheden en zindelijkheidstraining.
Eén groep is voornamelijk gericht op schoolvoorbereidende activiteiten en twee groepen krijgen een combinatie van belevingsgerichte- en stimulerende activiteiten.

Team 2:
In de groepen van team 2 gaat het grotendeels om belevingsgerichte activiteiten. Ook de verzorging van de kinderen neemt een belangrijke plaats in. Eveneens besteden wij aandacht aan de motorische ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld door middel van het oefenen in een sta-tafel of loopwagen.
Bij de begeleiding maken wij gebruik van methodes als basale stimulatie en totale communicatie. Tevens werken we met een ondersteuningsprogramma om zo achter de hulpvraag van de kinderen te komen.

Team 3:
Drie groepen zijn vooral bestemd voor kinderen die vanwege hun gedrag veel structuur en begeleiding nodig hebben. Op deze groepen wordt met name gewerkt aan het stimuleren van de ontwikkeling door middel van schoolvoorbereidende activiteiten.
Daarnaast is er nog een groep die zich richt op de voorbereiding naar volwassen dagbesteding.

Adresgegevens

KDC Lombardijen
Gorgiashof 111
3076 BD Rotterdam
(T) 010-2918666