Vrije tijd

Naast school of werk hebben cliënten vrije tijd die ze naar eigen interesse kunnen invullen. Vaak ook in overleg met ouder/verwant, persoonlijk begeleider en pedagoog.
Vrijetijdsbesteding vindt bij voorkeur in de samenleving plaats, waarbij zowel ruimte is voor individuele activiteiten als groepsactiviteiten.

Om het sociale netwerk van de cliënt in stand te houden of uit te breiden, worden er activiteiten in de regio bezocht, al dan niet speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook wordt er gebruikgemaakt van de mogelijkheid om aan te sluiten bij activiteiten en uitstapjes die georganiseerd worden vanuit andere woonvoorzieningen van ASVZ. Indien nodig gaat er een begeleider mee met de activiteiten die buiten de voorziening plaatsvinden. Er wordt met regelmaat gebruik gemaakt van aangepast of openbaar vervoer om dit doel te bereiken.

Daarnaast worden er wekelijks, maandelijks, jaarlijks of incidenteel activiteiten georganiseerd binnen de woonvoorzieningen of dagactiviteitencentra.

Zie hiervoor de recreatieprogramma’s per regio.

Cliënten kunnen ervoor kiezen individueel dan wel samen met andere cliënten, vrienden, familie en/of vrijwilligers op vakantie te gaan. Soms met gespecialiseerde reisorganisaties.