Buitenschoolse opvang

Voor ouders die werken of studeren is het vaak moeilijk goede opvang na schooltijd of in de schoolvakanties te vinden voor hun kind met een beperking. Ook kan opvang nodig zijn als taakverlichting van ouders; soms hebben kinderen met een beperking moeite om aansluiting te vinden bij leeftijdgenootjes. Buitenschoolse opvang (BSO) kan in deze situaties ondersteuning bieden.
BSO is bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar die een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum bezoeken. Ze kunnen hier na schooltijd één tot vijf dagen gebruik van maken, alsook in de schoolvakanties, uitgezonderd weekenden en feestdagen. ASVZ beschikt over een aantal locaties in verschillende regio’s.

Activiteiten
De samenstelling van de groep is wisselend. Doel is het verantwoord bieden van ontspanning waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de behoeftes en mogelijkheden van de kinderen. Daartoe worden een prettige sfeer, duidelijkheid en regels geboden in kleine groepen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van activiteiten en mogelijkheden in de wijk.

Vervoer
Vervoer van school naar BSO vindt plaats in overleg met het leerlingenvervoer van betreffende gemeente. Voor vervoer naar huis dienen ouders zelf zorg te dragen, dan wel te overleggen over andere mogelijkheden.

Informatie
Voor deelname aan BSO is een indicatie nodig. Bij het aanvragen van een indicatie kunt u aangeven of u de zorg ‘in natura’ wilt ontvangen of zelf wilt inkopen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Zie ook www.persaldo.nl.
Voor informatie over het aanvragen van een indicatie kunt u bellen met de afdeling Zorgbemiddeling van ASVZ, tel. 0184-491200

Adressen

 • Buitenschoolse opvang Dordrecht
  Rudyard Kiplingerf 125 3315 AE Dordrecht
  (T) 078 – 616 88 06
 • Buitenschoolse opvang Rotterdam-Noord
  Burgemeester Meineszlaan 37a 3022 BB Rotterdam
  06 - 10 92 14 73
 • Buitenschoolse opvang Rotterdam-Zevenkamp
  Klarinet 125 3068 LZ Rotterdam
  010- 2869863
 • Buitenschoolse opvang Rotterdam-Zuid
  Gorgiashof 111 3076 BD Rotterdam
  06 – 10 90 63 34