Wonen

Kinderen ontwikkelen zich het beste als ze kunnen opgroeien binnen het eigen gezin. Dat geldt ook voor kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De meeste ouders willen hun kind dan ook graag zo lang mogelijk thuis houden. Toch kan er een moment komen, waarop ze aan zichzelf en anderen moeten toegeven: “Zonder hulp redden we het niet langer.”

ASVZ kan ouders op verschillende manieren ondersteuning bieden. Dat kan thuis gebeuren in het gezin, maar ook in de vorm van logeer- of dagopvang of door middel van 24-uurs zorg in een van onze woonvoorzieningen.

De vraag naar ondersteuning kan per persoon en gezin variëren. Daarom is het van belang om met elkaar te kijken welke vorm het beste aansluit bij de specifieke situatie.

Als u op zoek bent naar informatie over een woning, klik dan op onze locatiezoeker op de home-page.