Ouderschap

Als er een kindje komt, zal er flink geïnvesteerd moeten worden om jonge ouders met een verstandelijke beperking voor te bereiden op het ouderschap. Opvoeden is iets wat je moet leren, en de een heeft daar meer bagage voor dan de ander.

In de loop van de tijd hebben we verschillende goede voorbeelden gezien van ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit zijn de ouders die bereid zijn om hulp te vragen en adviezen aan te nemen, die een steunend sociaal netwerk hebben en goede methodische opvoedingsondersteuning hebben gekregen.
Deze factoren kwamen naar voren uit het onderzoek Samenspel van factoren (2005).

Het opvoeden van een kind kan gedeeld worden met anderen: professionele hulpverleners, iemand uit het eigen netwerk of een combinatie hiervan.

Wetenschappelijk onderzoek: Wat werkt voor ouders met verstandelijke beperkingen?

Ouders met een verstandelijke beperking dienen zo goed mogelijk ondersteund te worden bij het uitoefenen van het ouderschap. Goede, wetenschappelijk bewezen methoden zijn hierbij belangrijk.
In 2008 is daarom in samenwerking met de VU in Amsterdam het onderzoek Wat werkt voor ouders met verstandelijke beperkingen? gestart. ASVZ participeert in dit onderzoek.
Het onderzoek heeft drie aandachtsgebieden, gebaseerd op de drie succesfactoren uit het onderzoek Samenspel van Factoren (2005)

  • Vragen en accepteren van hulp: hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders vaker om hulp vragen en de geboden ondersteuning kunnen accepteren?
  • Goede methodische opvoedingsondersteuning: het ontwikkelen en testen van een effectieve video-methode om de sensitiviteit van ouders met een verstandelijke beperking te vergroten
  • Steunend netwerk: hoe kunnen we ervoor zorgen dat familie en bekenden van ouders vaker steun willen bieden?

De resultaten van dit onderzoek zullen in de loop van 2013 bekend worden.
Voor meer informatie zie www.watwerktvoorouders.nl