Onze kwaliteit

We doen waar we sterk in zijn: het op maat ondersteunen van mensen met een beperking. We zijn gewend om mee te denken op alle aspecten van een goed leven. Of dit nu gaat om 24-uurszorg, begeleidingsmomenten of ondersteuning in thuissituatie. We leveren professionele zorg die op een aandachtige manier wordt gegeven.

Visie op kwaliteit

Wat wij nastreven is dat cliënten een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden.
Een fijn huis, leuk werk, lichamelijke en geestelijke gezondheid, relaties en meedoen zijn van wezenlijk belang. Het gesprek dat wij met de cliënt, diens verwanten en met elkaar aangaan is onmisbaar voor goede zorg- en dienstverlening.
De speerpunten, geformuleerd door de Stuurgroep Kwaliteit en Veiligheid, worden omgezet naar doelen die worden getoetst en geëvalueerd. Dit doen we o.a. door middel van toetsingen, uitgevoerd door cliënten, ouders, en medewerkers. We maken inzichtelijk wat we doen. Dit bevordert het kwaliteitsbewustzijn en de professionele deskundigheid van de medewerkers.

HKZ en NEN7510 gecertificeerd

We laten ons kwaliteitsmanagement systeem jaarlijks toetsen op de nomen van de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en NEN 7510 (informatiebeveiliging en privacy). Sinds 2007 is ASVZ HKZ gecertificeerd en sinds april 2013 voor NEN 7510.
Een kwaliteitssysteem garandeert niet automatisch de kwaliteit van bestaan van cliënten, maar staat wel ten dienste ervan. Wat wij willen is het hart van de zorg bewaken.

Kwaliteitsrapportage 2017

In 2017 heeft ASVZ haar kwaliteitsrapportage gepubliceerd. In het rapport laten we zien hoe cliënten, verwanten en medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening ervaren. We vertellen over wat goed gaat, wat beter zou kunnen en wat we willen verbeteren. Cliënten, ouders/verwanten en medewerkers zijn tevreden over de kwaliteit van zorg die we bieden. Daar zijn we blij mee!

voorzijde kwaliteitsrapportage.PNG

Meer informatie

Wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg die ASVZ biedt? Wat gaat goed en wat beter kan? Lees dan het kwaliteitsrapport of de cliëntversie.