Medezeggenschap

ASVZ vindt het belangrijk om samen met cliënten inhoud te geven aan de zorg- en dienstverlening. Door zeggenschap hebben cliënten invloed op de ondersteuning die zij krijgen in het dagelijks leven.

Meer weten?

0184-491200

Recht van ieder mens

Zeggenschap is een basaal recht van ieder mens, medezeggenschap is hiervan een vanzelfsprekend gevolg. Cliënten moeten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Participatie door cliënten zelf is dan ook, waar mogelijk, het primaire doel.

Cliëntenraden

ASVZ is actief in het creëren van omstandigheden waarin cliënten kunnen vertellen of laten zien wat hun wensen zijn. Dit komt terug in het vijf-stappenplan, dat vorm geeft aan zeggenschap en medezeggenschap van cliënten. Zeggenschap hebben over je leven is aan de orde in het dagelijks leven en gaat over hoe iemand woont, werkt, begeleiding wil (stap 1). Het is de basis voor medezeggenschap, die vorm krijgt in diverse cliëntenraden: huisoverleg (stap 2), Lokale cliëntenraad (stap 3) ,Sectorale Cliëntenraad (stap 4) en de Centrale Cliëntenraad (stap 5).

ASVZ_Logo CCR.jpg
Jongen met bril (vierkant)

Medezeggenschap cliëntvertegenwoordigers

Naast de individuele behartiging van de belangen van hun zoon, dochter, familielid kunnen (wettelijk) vertegenwoordigers ook een bijdrage leveren aan de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van en voor de cliënten binnen de sector waar hun kind / familielid woont of werkt. Voor iedere sector is een sectorale cliëntenraad ingesteld. Medezeggenschap door cliëntvertegenwoordigers beweegt zich op sectoraal en centraal niveau. De condities waaronder en de wijze waarop dit gebeurt, zijn beschreven in een samenwerkingsovereenkomst tussen de centrale cliëntenraad en de raad van bestuur ASVZ.

Een commissie Medezeggenschap Cliënten, waarin CCR- leden en kwaliteitsmedewerkers vanuit de organisatie zitting hebben, draagt zorg voor afstemming tussen de medezeggenschapsorganen van cliënten en cliëntvertegenwoordigers. De commissie besteedt veel aandacht aan participatie door cliënten zelf en aan de randvoorwaarden om dit mogelijk te maken.

Overleg.jpg

Vijf-stappen plan

ASVZ is actief in het creëren van omstandigheden waarin cliënten kunnen vertellen of laten zien wat hun wensen zijn. Dit komt terug in het vijf-stappenplan, dat vorm geeft aan zeggenschap en medezeggenschap van cliënten. Zeggenschap hebben over je leven is aan de orde in het dagelijks leven en gaat over hoe iemand woont, werkt, begeleiding wil (stap 1). Het is de basis voor medezeggenschap, die vorm krijgt in diverse cliëntenraden: huisoverleg (stap 2), Lokale cliëntenraad (stap 3) ,Sectorale Cliëntenraad (stap 4) en de Centrale Cliëntenraad (stap 5).