Zeggenschap en medezeggenschap

ASVZ vindt het belangrijk om samen met cliënten inhoud te geven aan de zorg- en dienstverlening. Door zeggenschap hebben cliënten invloed op de ondersteuning die zij krijgen in het dagelijks leven. ASVZ is actief in het creëren van omstandigheden waarin cliënten kunnen vertellen of laten zien wat hun wensen zijn. Bijvoorbeeld als we het ondersteuningsplan met hen bespreken.

Meer weten?

0184-49 12 00

Medezeggenschap

Naast zeggenschap vindt ASVZ het belangrijk dat cliënten kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. Dit noemen we medezeggenschap. Er zijn verschillende vormen van medezeggenschap.

Voor zeggenschap en medezeggenschap gebruikt ASVZ het vijf-stappenplan.