Centrale Cliëntenraad (CCR)

In de Centrale Cliëntenraad van ASVZ zitten ouders en verwanten van cliënten. Zij behartigen de belangen van cliënten en praten hierover met de raad van bestuur van ASVZ.

Wat doet de Centrale Cliëntenraad?

In de Centrale Cliëntenraad van ASVZ zitten ouders en verwanten van cliënten. Zij behartigen de belangen van cliënten en praten hierover met de raad van bestuur van ASVZ.

 <… aanvullen obv jaarplan 2018… >

 Op dit moment zitten er geen cliënten in de Centrale Cliëntenraad. Dit gaat echter veranderen. In 2018 zal de CCR worden gesplitst in een deelraad van verwanten en een deelraad van cliënten. Deze twee deelraden maken afspraken over de onderwerpen en thema’s die in de verschillende raden besproken worden. Ook hebben de deelraden geregeld samen een overleg.

Kort nieuws

 1. Nieuwsbericht 1
 2. Nieuwsbericht 2
Raad-van-toezicht-2017_ASVZ.jpg

Leden CCR

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden:

 • Peter Brandenburg, voorzitter

 • Gert Kranenburg, vice-voorzitter

 • Rob Redert, penningmeester

 • Ton van den Dries, lid

 • Gerrit Welgraven, lid

 • Hans Bax, lid

 • Willem Dijkhuizen, lid

 • Ellen Zuidema, ambtelijk secretaris

   

  De CCR komt iedere maand bij elkaar. De vergaderdata in 2018 zijn: …….

  Daarnaast vergadert de raad zes keer per jaar met de raad van bestuur van ASVZ.

Contact

Heeft u een vraag aan de CCR? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u uiteraard contact opnemen.

Telefoon: 0184 – 491 238

E-mail: ccrasvz@asvz.nl

Downloads

Hier vind je diverse downloads jaarverslag, nieuwsbrief etc,.