Sectorale Cliëntenraad verwanten (SCRv)

De Sectorale Cliëntenraad verwanten (SCRv) behartigt de belangen van alle cliënten in een bepaalde sector.

Wat doet SCRv?

De Sectorale Cliëntenraad verwanten (SCRv) behartigt de belangen van alle cliënten in een bepaalde sector. Zij worden vertegenwoordigd door ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers. De leden van de SCRv hebben een directe relatie met een cliënt in de sector. De SCRv praat met sectormanagers van ASVZ.

< … voorbeelden van onderwerpen noemen waar de SCRv zich mee bezig houdt… >

Er is momenteel een overgangsperiode in de wijze waarop deze raden werken. Zij zullen in de loop der tijd omgevormd worden tot regioraden. Er is nu één regioraad actief, de Regioraad Midden-Holland. Naast deze regioraad zijn er drie SCRv’s actief voor ASVZ.

Kort nieuws

  • nieuwsbericht 1
  • nieuwsbericht 2
Raad-van-toezicht-2017_ASVZ.jpg

Regioraad Midden-Holland

  • Adriaan Horrevorts

  • Pauline Rijkaart

  • Willem van Dijk

  • Mart Bolijn

  • Belu Sharma

  • Simon Terlouw

  • Willem Dijkhuizen

  • Marry Hommels

Contact

Heeft u een vraag aan de SCRv/Regioraad? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u uiteraard contact opnemen.

U kunt ook uw mailadres aan ons doorgeven, zodat wij u direct de nieuwsbrief kunnen sturen als deze weer uit komt.

Telefoon: 0184 – 491 238

E-mail: scrasvz@asvz.nl

Nieuwsbrief

Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief... TEKST VERVANGEN AANVULLEN

Videotestimonial