Ouderen

Het aantal ouderen in de samenleving neemt toe. Bij ASVZ is dat niet anders. Ouderen hebben andere wensen en mogelijkheden dan volwassenen en kinderen. Bovendien vervullen zij een geheel eigen rol in de gemeenschap.

In een mensenleven zijn enkele duidelijke markeringspunten aan te geven. Op je 18e bijvoorbeeld ben je meerderjarig, en dus ook volwassen. Met 65 jaar ga je meestal met pensioen. Je behoort dan tot de groep ouderen. Natuurlijk zijn er individuele verschillen in hoe oud iemand zich voelt. Mensen met een verstandelijke beperking zijn soms al in een vroeg stadium ‘oud’ aan het worden. Dit kan te maken hebben met lichamelijke oorzaken, met een syndroom of stoornis, maar ook met het gevoel het wat rustiger aan te willen doen.

Zorgvragen
Oudere cliënten hebben specifieke zorg- en ondersteuningsvragen. Vaak is er minder drang tot presteren en meer behoefte aan een lager levenstempo en kleine dagelijkse genoegens. Ook kunnen vaardigheden afnemen. Net als ieder ander willen veel cliënten van ASVZ, als zij ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven met de vertrouwde mensen om zich heen. En met het klimmen der jaren neemt de behoefte aan maatschappelijke deelname af. Dat heeft gevolgen voor werk, dagbesteding en vrije tijd. Sommigen willen actief blijven in sociaal verband, anderen trekken zich wat meer terug. Daarom is het van belang te blijven zoeken naar een daginvulling die past bij de individuele behoefte van een cliënt.

Niet elke cliënt is in staat aan te geven wat hij wil. Onze uitdaging bestaat dan uit het achterhalen van iemands wensen door middel van andere vormen van communicatie (bijvoorbeeld via lichaamstaal of met foto’s) en het inschakelen van het persoonlijke netwerk van de cliënt. Samen met de oudere en diens verwanten verdiepen we ons in de levensgeschiedenis, het persoonlijke verhaal, van de cliënt. Diens vragen en keuzes zijn richtinggevend. Kortom, wij willen elke oudere cliënt een zo goed en gelukkig mogelijke oude dag bezorgen.