Ondersteuning

Ouder worden kan positieve aspecten hebben, maar ouderdom komt vaak ook met gebreken. Bij elk mens verloopt het proces van ouder worden anders en liggen er andere individuele ondersteuningsvragen. Het is daarom van belang om goed te kijken en te luisteren naar wat iemand van ons vraagt.

Niet iedere ouder wordende cliënt is even goed in staat zijn behoeftes aan te geven, bijvoorbeeld omdat hij/zij dat vanuit zijn verleden niet gewend is. Er kan echter ook sprake zijn van afname van communicatiemogelijkheden. Het achterhalen van de wensen van de oudere vraagt dan om aangepaste benaderingsvormen.

Ouderdom kan veranderingen en ook achteruitgang met zich meebrengen op zowel fysiek, psychisch als sociaal gebied. De begeleiding en (para)medische zorg wordt hiermee intensiever. Regelmatig multidisciplinair overleg is daarom meer noodzakelijk.

Omdat begeleiders veel vragen hebben omtrent oudere cliënten, is er binnen ASVZ een ouderenteam ingesteld dat hen kan ondersteunen.