Voor ouders/verwanten

Het doel van de ouder-/ familieverenigingen is zorg dragen voor een belangenbehartiging van ouders en verwanten. Het uitgangspunt hierbij is, dat het welzijn en welbevinden van hun kind of verwant centraal staat.

Ouder-/ verwantenvereniging Merwebolder/ Lingebolder

De ouder-verwantenvereniging Merwebolder/Lingebolder (OVV) is een vereniging van ouders, verwanten en bezoekvrijwilligers van bewoners/cliënten van de Merwebolder, Lingebolder en daarbij behorende woningen en dagbestedingen, welke door ASVZ worden geëxploiteerd. De OVV komt op voor de belangen van deze bewoners/cliënten, hun ouders en andere familieleden/verwanten. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de OVV.

Ouders voor ouders

Overweegt u uw kind/verwant bij ASVZ te laten wonen? Of woont uw familielid al langer bij ASVZ, maar heeft u behoefte aan een luisterend oor? Praten met iemand die iets soortgelijks heeft meegemaakt, weinig woorden zijn nodig. Bij de ouder-verwantenvereniging (OVV) zijn mensen beschikbaar die met u willen praten. U kunt hiernaar informeren bij het secretariaat van de OVV. Zij zoeken vervolgens een geschikte ouder (ervaringsdeskundige) voor u. Uiteraard wordt er zorgvuldig met uw vraag omgegaan. Bekijk hier de flyer.

Familievereniging Vincentius (FVV)

De familievereniging is van oudsher de vraagbaak voor ouders, broers en zussen van bewoners omtrent het reilen en zeilen op Vincentius. Structureel twee keer per jaar wordt de familievereniging op directe en praktische wijze door de groepsvertegenwoordigers bijgepraat en geïnformeerd over de gang van zaken op Vincentius. Dit stelt haar in staat uit de eerste hand te reageren (en ook navenant te handelen). Als u de jaarverslagen van de familievereniging leest, kunt u een indruk krijgen van wat er zoal ter behandeling op tafel komt.

Familieleden en naastbetrokkenen van de bewoners kunnen via aanmelding lid worden van onze vereniging. De contributie bedraagt per jaar € 15,00 maar een hoger bedrag is altijd welkom.

Het bankrekeningnummer van de vereniging is:
37 25 753 t.n.v. Familievereniging Vincentius

Adres penningmeester:
De Eelinkes 16
7101 PX Winterswijk

Indien u contact wilt opnemen met de familievereniging:
Familievereniging Vincentius
p/a ASVZ locatie Vincentius
Schoorstraat 4
5071 RA Udenhout.

e-mail: familieverenigingvincentius@asvz.nl