Ouderinitiatief Krimpen aan de Lek

(Stichting Woonvoorzieningen Gehandicapten Nederlek).

Dit ouderinitiatief is in 2004 gestart en heeft ASVZ gekozen als zorgaanbieder om in de komende jaren samen twee woonvoorzieningen in de gemeente Nederlek op te zetten.
De woningbouwvereniging Qua wonen is vanaf de start betrokken en zal de bouw op zich nemen.
Het gaat om een appartementencomplex in Krimpen aan de Lek. De gemeente Nederlek is akkoord met het plan en zal waar mogelijk ondersteuning bieden.

Krimpen aan de Lek bestaat uit 15 appartementen. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en er zijn twee gezamenlijke woonkamers. Het appartementencomplex is gesitueerd in het centrum van het dorp.
De bewoners hebben in juni 2013 hun prachtige appartement betrokken.

Meer informatie is te vinden op de website: www.opeigenbenen.com