Ouderinitiatief Villa Voorschot Voorschoten

Het ouderinitiatief Voorschot gaat in Voorschoten een nieuwe voorziening realiseren waar 16 jong-volwassenen met autisme en/of een andere beperking gaan wonen.

Naast de woonplek organiseert de Stichting Voorschot ook zinvolle en passende dagactiviteiten voor een aantal bewoners van Villa Voorschot, maar ook andere mensen voor wie dit geschikt zou zijn kunnen hier aan deelnemen.

In het najaar van 2013 zal de bouw van Villa Voorschot waarschijnlijk starten aan de Richard Wagnerlaan in Voorschoten.
De woningbouwcorporatie De Sleutels gaat de voorziening bouwen (www.dsvzev.nl).

De professionele zorgondersteuning wordt samen met ASVZ georganiseerd.