Vic Workhomes

Binnen ASVZ bestaat een aantal Very Intensive Care (VIC) Workhomes. Dit zijn voorzieningen voor verblijf en behandeling voor cliënten met verstandelijke beperkingen en zeer ernstige psychische en gedragsproblemen. Gedurende de gehele dag tijdens zelfzorg, wonen, werk en vrije tijd worden zij intensief begeleid door eenzelfde team begeleiders.

Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezige creativiteit van begeleiders en professionals die voortdurend nabij zijn en de cliënt ondersteuning bieden die noodzakelijk is voor een herstel van het gewone leven.

Men gaat samen met de cliënten op pad om hun mogelijkheden duidelijk te krijgen en ook een kans te geven. Herstellen van de dagelijkse ritmes begint voor cliënten binnen de sector Intensieve begeleiding met het creëren van een menswaardige omgeving die uitnodigt tot menselijk en menswaardig gedrag. Dat betekent voor deze cliënten vaak de start van een ander leven waarin zij een zo groot mogelijke zeggenschap hebben. Zij hebben veelal een bestaan vol problemen achter de rug, waarin interacties volledig vastliepen en het gewone menselijke bestaan ver te zoeken was. Hier krijgen zij weer taken en verantwoordelijkheden en doen samen met de begeleider succeservaringen op.

Het behandelmodel dat hieraan ten grondslag ligt noemen we de Triple C- Support piramide® of ook wel het Triple C-model. Niet alleen de cliënt zelf, maar ook zijn sociale netwerk en de maatschappelijke omgeving profiteren van deze behandelvorm. Om te handelen volgens deze visie en uitgangspunten worden begeleiders getraind en gecoacht. Er is voortdurend samenwerking met andere VIC Workhomes binnen de organisatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Zorgbemiddeling.