Werken aan kwaliteit

Het spreekt voor zich dat je als organisatie goede kwaliteit van zorg en diensten nastreeft. Minder vanzelfsprekend is het die kwaliteit meetbaar te maken voor derden. Toch wordt dat meer en meer verwacht De gebruikers van de zorg, de overheid, de zorgkantoren en verzekeraars willen weten welke kwaliteit je als zorginstelling levert. Hoe bewaak je de kwaliteit van je zorg- en dienstverlening? Kun je die kwaliteit objectief (laten) beoordelen?

Kwaliteit is niet statisch. De vragen van cliƫnten veranderen (en worden vaak complexer, waardoor de zorgzwaarte toeneemt), de mogelijkheden binnen organisaties veranderen, de wensen van samenleving en politiek veranderen. Het werken aan kwaliteit blijft dan ook voortdurend in beweging.

In een tijd van wegvallende financieringsmiddelen en de daarmee samenhangende aanscherping van het budgetbeheer, is het des te noodzakelijker om te kijken hoe de inhoudelijke kwaliteit in stand gehouden en waar nodig verbeterd kan worden. Uiteindelijk is dat onze hoofddoelstelling: optimale zorg bieden binnen verantwoorde kaders.