Samenwerking zorgaanbieders jeugdzorg bereikt mijlpaal

07 november 2013 ZclijxyIwLweb

Ze spreken daarmee onder meer af om geleidelijk komende jaren bezuinigingen door te voeren en te zorgen voor zorgcontinuïteit voor cliënten in 2015.

Zeven vertegenwoordigers namens de zorgaanbieders, waaronder ASVZ, ondertekenden de intentieverklaring. Bea de Bont, sectormanager Ambulant bij ASVZ: "Wij zijn blij en ook trots dat we voor ZHZ de handen ineen slaan.”

In de regio Zuid-Holland Zuid (Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Drechtsteden en Hoeksche Waard) werkt een groep van enkele tientallen aanbieders van jeugdzorg van preventie tot zwaar geïndiceerde zorg. Vanaf de start van de decentralisatie Jeugdzorg is in de regio Zuid-Holland Zuid ervoor gekozen om met cliëntenorganisaties, gemeenten en zorgaanbieders samen op te trekken. Het ondertekenen van de intentieverklaring door de zorgaanbieders is daarin een belangrijke, officiële mijlpaal.

Zorgcontinuïteit
In de verklaring committeren de zorgaanbieders zich met een viertal uitgangspunten die gaan over kwaliteit en kwantiteit van de zorg. Zorgaanbieders spreken af dat zij komende jaren van 2015 tot met 2017 geleidelijk bezuinigingen doorvoeren.
En de afspraak is gemaakt dat zij de zorgcontinuïteit waarborgen in 2015. Daarnaast maken de aanbieders een stappenplan om te komen tot meer concrete afspraken voor de verdere transformatie van de jeugdzorg.

Innovatie
“De transformatie staat voor een complex en dynamisch innovatieproces, dat gemeenten verwachten en de jeugdzorg (cliënten) echt nodig heeft. De aanbieders willen dit ook werkelijk waarmaken. De bezuiniging kan alleen verantwoord plaatsvinden als tegelijk wordt geïnnoveerd”.

Transitiearrangement
De intentieverklaring is een belangrijk onderdeel van het zogenaamde Regionaal Transitiearrangement dat de 17 gemeenten van ZHZ aan de landelijke Transitiecommissie Jeugdzorg hebben aangeboden. Daarin staat beschreven hoe de continuïteit van zorg voor cliënten in het overgangsjaar (2015) wordt georganiseerd.