ASVZ partner van Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking

25 februari 2014 TRANZO_AW_VB

ASVZ en Amarant zijn toegetreden als nieuwe partners van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking, onderdeel van de Universiteit Tilburg, en gaan participeren in de stuurgroep, coördinerende werkgroep en het onderzoekersteam.

Tess Tournier is per 1 februari 2014 gestart als promovendus vanuit ASVZ. Gedurende dit promotieonderzoek zal de effectiviteit van Triple-C worden onderzocht en zal nagegaan worden wat de specifieke succesfactoren zijn voor het werken als begeleider met mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Hierin zullen factoren in de persoon zelf, de context en de organisatie worden meegenomen. Prof dr. Petri Embregts is betrokken als eerste promotor.

Klik hier voor de Nieuwsbrief van de Academische Werkplaats