Eén gezin, één plan

01 mei 2014

Ter voorbereiding op de overgang van de AWBZ naar de Wmo participeert ASVZ actief in 30 pilots bij verschillende gemeenten. Eén van deze pilots is '1 gezin 1 plan' in Gouda. Een integrale aanpak rond het gezin in de regio Midden-Holland: één huishouden, één plan, één zorgcoördinator. Vorige zomer maakte ASVZ met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) samenwerkingsafspraken over 1gezin1plan. Lees het artikel en kom meer te weten over de rol van ASVZ binnen deze pilot.