‘Doorpakmentaliteit’ ASVZ waardevol voor pilot VOLG

22 mei 2014 ASVZ_B~LM06 [Converted]

‘Volledig Ontschotte Lokale Gezinsondersteuning‘ (VOLG) is een provinciale pilot in de regio Zuid Holland Zuid voor integrale ondersteuning van multiprobleemgezinnen. Een multiprobleemgezin is een gezin dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. De pilot is opgestart vanuit Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid, om gezinsondersteuning efficiënter  in te richten door de expertise van verschillende hulpverleners te bundelen en te handelen vanuit de eigen kracht van het gezin. Binnen de pilot wordt gewerkt volgens het principe1-gezin-1-plan-1-regisseur (1g1p). Een werkwijze, waarbij de zorg voor het kind én het gezin snel, goed en eenvoudig vanuit verschillende hulpverleners wordt georganiseerd. Niet alleen wordt gekeken naar jeugdzorg, maar ook naar bijvoorbeeld hulp op school, schuldhulpverlening of begeleiding naar werk. Het principe van 1g1p stelt het gezin zelf weer in staat eigen zaken op te pakken. ASVZ participeert sinds begin dit jaar in de pilot. Lees het hele artikel.