Medewerkers DuPont schenken ASVZ € 5000,--

11 mei 2015 Du Pont

Op vrijdag 8 mei kwam een afvaardiging van bedrijf Du Pont de Nemours (Nederland) in Dordrecht naar ASVZ locatie Merwebolder in Sliedrecht om een cheque te overhandigen aan Wim Kos, voorzitter raad van bestuur ASVZ.

Het bedrag op de cheque, € 5000, werd door medewerkers van DuPont bijeengebracht door in 2014 afstand te doen van hun kerstgeschenk. Via een interne enquête bepaalden zij welke twee doelen – één regionaal doel en één nationaal doel – in aanmerking zouden komen voor een donatie. De Merwebolder in Sliedrecht werd met grote meerderheid gekozen tot regionaal doel.

Nic Van den Bergh, directeur van DuPont, overhandigde de cheque aan Wim Kos tijdens een speciaal georganiseerde lunch in Eetcafé De Roef op locatie Merwebolder. Behalve Nic, waren nog drie medewerkers van DuPont aanwezig, naast Arie van den Herik, lid van het Adviescollege van DuPont.
Het Adviescollege is een groep mensen die aan DuPont regelmatig verslag uitbrengt over wat er in de omgeving wordt gedacht en gezegd, en aan wie DuPont vertelt over de ontwikkelingen bij het bedrijf Tijdens de lunch kwamen veel onderwerpen ter sprake, met name het bewaken van de veiligheid, het nut van een adviescollege als ogen en oren in de samenleving en het belang van communicatie.

In het dankwoord benoemde Wim Kos het belang van ondersteuning, zowel financieel als in natura, in deze tijd van bezuiniging: “Giften en sponsoring zijn altijd al fantastisch, maar vooral in deze tijd zijn ze uitermate welkom. Het bedrag van de cheque zal besteed worden aan een speeltoestel in het pas aangelegde park op het terrein. Zo creëren we gezamenlijk een plek waar inwoners van Sliedrecht, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten.”

Ella Beijer, werkzaam bij De Chocolaterie, bood vervolgens een pakketje producten aan, vervaardigd door cliënten van ASVZ. Met trots vertelde ze daarbij over haar werk. Voor iedereen had ze een persoonlijk bedankje voor de geweldige gift, namens alle cliënten van de Merwebolder.

Du Pont

Op de foto Nic Van den Bergh, directeur DuPont Dordrecht, Wim Kos, raad van bestuur ASVZ, Charissa IJzendoorn en Erik van de Dool die de overhandiging deden namens de medewerkers van DuPont.