Regionaal TransformatieBeraad van start

21 maart 2016

De aanbieders van jeugdhulp in de regio Zuid-Holland Zuid hebben het initiatief genomen tot de oprichting van het TransformatieBeraad Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid. In dit overleg proberen organisaties gezamenlijk nieuwe oplossingen voor actuele problemen te vinden. 


Aanleiding

De concrete aanleiding voor de oprichting van het TransformatieBeraad is de constatering dat organisaties elkaar in de benodigde transformatie van de jeugdhulp hard nodig hebben. Transformeren doe je immers samen!  De transformatie van de jeugdhulp is in eerste instantie een beleidsmatige visie. Die visie wordt kracht bijgezet door bezuinigingen op budgetten van aanbieders van jeugdhulp. Dat geeft een extra prikkel om (specialistische) zorg anders in te richten. En om de voorkomen dat specialistische zorg überhaupt nodig is.  In de overtuiging van het TransformatieBeraad kan dat maar op één manier: door samen te doen wat nodig is!  
In algemene zin houdt het TransformatieBeraad zich bezig met structurele problemen in de jeugdhulp die onder andere door het Expertteam worden gesignaleerd. Dat kunnen capaciteitsproblemen zijn, maar ook samenwerkingsproblemen of hiaten in het regionale aanbod.


Samenstelling

Het TransformatieBeraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties uit alle verschillende sectoren van jeugdhulp. Ook de Zorgboeren, identiteitsgebonden jeugdhulp en de functie cliëntondersteuning zijn in het Transformatieberaad vertegenwoordigd. Concreet ziet de bezetting er als volgt uit:

Sector Jeugd- & Opvoedhulp: TriviumLindenhof en Horizon;
Specialistische GGZ: Yulius, Lucertis en De Viersprong VB-zorg ASVZ en Syndion LVB-zorg ‘s Heerenloo Identiteitsgebonden jeugdhulp Agathos/Lelie Zorggroep
GGZ/vrijgevestigden: Psychologenpraktijk Perspectief
Zorgboeren: Stichting Zorgboeren Zuid-Holland Zuid
Cliëntondersteuning: MEE Plus 
Eerste lijns-GGZ: Van Rhoon Psychologen
Gecertificeerde instellingen: Jeugdbescherming West LVB organisaties ’s Heerenloo 
Ambulante jeugdhulp en toegang; Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid  

Het Transformatieberaad vergadert tot aan de zomervakantie 1 x per 3 weken op woensdagochtend (09.00 – 11.00 uur) op het Stadskantoor van de Gemeente Dordrecht aan de Spuiboulevard. Het TransformatieBeraad zal regelmatig informatie rond de voortgang delen. In de beginfase doen we dat via de website van Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (www.jeugdteamszhz.nl) en op de digitale inkooptafel (www.jeugdzhz.nl). Er wordt een digitaal platform gezocht waarop uitgebreidere uitwisseling mogelijk is, ook en vooral tussen professionals in de jeugdhulp.  Het secretariaat van het TransformatieBeraad wordt gevoerd door Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid. Het is per e-mail bereikbaar via transformatieberaad@jeugdteamszhz.nl.