Subsidie voor netwerk 'Samen kunnen kiezen'

08 juli 2016 Logo Tranzo

ASVZ is een van de organisaties die is verbonden aan het netwerk 'Samen kunnen kiezen'. Het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft de subsidieaanvraag gericht op ondersteuning van zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking gehonoreerd.

​Het Netwerk Samen Kunnen Kiezen is een open netwerk geïnitieerd door twee Academische Werkplaatsen: de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking onder leiding van prof. dr. Petri Embregts (Tranzo, Tilburg University), waaraan de zorgorganisaties Amarant, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet Zorg, Prisma, SDW, S&L Zorg, Stichting Zuidwester, Tragel Zorg en de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking verbonden zijn, en de Academische Werkplaats ’s Heeren Loo – Vrije Universiteit onder leiding van prof. dr. Carlo Schuengel. In het netwerk zal tevens worden samengewerkt met cliëntenorganisaties BOSK en Per Saldo, de Rijksuniversiteit Groningen en RINO Zuid.


Zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en onderwijsinstellingen nemen allen actief deel aan het netwerk. Resultaten van de verschillende deelprojecten worden zo direct toepasbaar gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten/verwanten, begeleiders en (kennis)managers binnen de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. De toegekende subsidie is een belangrijke impuls voor het gezamenlijk streven van alle betrokkenen om een inspirerend en duurzaam netwerk te bouwen, waarin wetenschap en praktijk samen bijdragen aan de zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking en hun families.

Lees hier meer.