Meer zorg voor cliënten ASVZ door de zon

20 juli 2016 ASVZ Silm Opgewekt

ASVZ gaat voor duurzaamheid! We starten door op vijf grote locaties in Sliedrecht, Leerdam en Rotterdam zonnepanelen te plaatsen en de verlichting te vervangen door led. De financiële voordelen die we hiermee behalen worden ingezet ten gunste van de directe zorg aan cliënten. ASVZ kan hierdoor namelijk meteen zes fte aan personeel extra inzetten op dagactiviteitenlocaties waar krapte is ontstaan in de personele bezetting door de bezuinigingen. Om dit te realiseren gaat ASVZ de samenwerking aan met Slim Opgewekt!

Ton Donders, projectleider vanuit ASVZ: “ASVZ kiest voor verduurzaming vanuit de gedachte een bijdrage te leveren aan het nalaten van een leefbare wereld, waarbij tevens financiële voordelen te behalen zijn. Slim Opgewekt is gespecialiseerd in verduurzaming en ontzorgt ASVZ bij de totstandkoming van de benodigde maatregelen, van installatie tot en met bewustwording.”

De zonnepanelen samen met de besparing dankzij led, zorgen voor een besparing die 450 huizen een jaar lang van grijze stroom zou kunnen voorzien. Door dit grote project bespaart ASVZ maar liefst 875 ton CO2-uitstoot. Een hele belangrijke investering in ons klimaat. Samen met Slim Opgewekt werken we niet alleen aan de techniek. Ook wordt aandacht besteed aan duurzame bewustwording van onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten en de omgeving.

De locaties waar de zonnepanelen geplaatst gaan worden zijn:

  1. ASVZ locatie Merwebolder, Sliedrecht
  2. ASVZ locatie Koolmeesstraat, Bleskensgraaf
  3. ASVZ locatie Prisma, Sliedrecht
  4. ASVZ locatie Lingebolder, Leerdam
  5. ASVZ locatie Wielewaal, Rotterdam

In bijgevoegde mini-infographic staat meer informatie over het milieuresultaat dat we bereiken.