Aftrap campagne Nederland onbeperkt VGN

13 oktober 2016 Femke en Esther bij aftrap

Esther Vergeer en Femke Halsema geven samen met tientallen mensen met een beperking het startsein voor de campagne Nederland Onbeperkt in Utrecht. Met deze campagne geeft de gehandicaptensector mensen met een beperking een gezicht en vraagt aandacht voor hun zorgen, belangen en rechten. Dat ze dezelfde kansen hebben op een baan, opleiding en woning als mensen zonder beperking. Tijdens de start van de campagne gaven ze op twee grote borden aan wat Nederland Onbeperkt voor hen betekent.

Femke En Esther Bij Aftrap  VGN_Foto _Eva _Hi Res _2

“Nederland Onbeperkt betekent voor mij dat het vanzelfsprekend is dat er mensen met een beperking zijn en dat zij vanzelfsprekend deel moeten kunnen nemen aan de maatschappij. Bijvoorbeeld op school, op het werk en bij de sportvereniging. Niet meer na hoeven denken of iets toegankelijk is of dat iets geaccepteerd is, maar dat het gewoon zo is”, Esther Vergeer, paralympisch tennisster en partner van de campagne.

“Voor mij betekent Nederland Onbeperkt gelijke rechten voor iedereen en dus ook voor mensen die door hun handicap harder moeten knokken om mee te kunnen doen. Er zijn nog te veel belemmeringen voor gehandicapten om echt deel te kunnen nemen aan de samenleving. Met het VN-verdrag voor mensen met een handicap vragen wij om die ongelijkheid op te heffen”, Femke Halsema, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

“Nederland Onbeperkt betekent voor mij dat ik een echte baan heb in de ouderenzorg. Dat wil ik heel graag, want dan hoor ik er echt bij”, Yangdan Go, een van de mensen die centraal staat in de campagne.

Achtergrond campagne
Het motto van de campagne Nederland Onbeperkt is 'Zo ver zijn we gekomen. En we willen door.' Mensen met een beperking doen meer mee in de samenleving. Het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking dat Nederland onlangs heeft bekrachtigd, onderstreept dit. Toch zijn er nog veel drempels. Soms gaat dat letterlijk om het niet kunnen betreden van een gebouw. Soms zijn er niet te nemen barrières bij het volgen van een opleiding of vinden van werk. In de campagne vertellen mensen met een beperking wat het voor hen betekent om mee te kunnen doen. Dat gebeurt onder andere op de website, Facebook, Twitter en Instagram. Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.nederlandonbeperkt.nu.