Hoofd- en onderaannemerschap: wat kunnen organisaties voor elkaar betekenen?

15 december 2016 SJS Midden-brabant

In de regio Midden-Brabant ontstaan er steeds meer samenwerkingen bij zorgaanbieders. Dat wordt extra gestimuleerd met de invoering van resultaatgestuurde inkoop en meer aandacht voor hoofd- en onderaannemerschap. Dit betekent dat zorgaanbieders nauwer samen gaan werken en verbindingen met elkaar aan gaan om zo de jeugdige cliënt nog beter te kunnen helpen met zijn of haar vraag. Daar draait het uiteindelijk om, dat het kind of de jongere wordt geholpen.

Samenwerkingen bij ASVZ

ASVZ is de ene keer de hoofdaannemer, de andere keer de onderaannemer. Patty de Graaff, teamleider ondersteuning thuis bij ASVZ, werkt er met haar bijna 5000 collega’s aan om deze samenwerking vol met vertrouwen aan te gaan om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Daarbij werkt ASZV al langer met verschillende organisaties samen, zoals Prisma, Zorgboerderij De Laarhoeve, Het Raakveld dagbesteding en GGZ Breburg. Bij de start van de transities in het sociaal domein was er al sprake van verschillende vormen van samenwerking.  Patty: “Dat was samen zoeken naar de mogelijkheden, maar vooral het durven aangaan en pakken van de kansen die het biedt”. 

Lees het volledige artikel op de website van SJS Brabant.