Identiteitscommissie

Na de fusie met Stichting PCT in 2002 is binnen ASVZ een speciale commissie ingesteld, die zich richt op het borgen van de identiteit van de protestants-christelijke woonvoorzieningen.

Het gaat om deze woonvoorzieningen:

Arcadia, Fascinatio Bolknak, Fascinatio Watervilla's, De Hof van Fascinatio, De Parel, Devonia Solislaan, Devonia Ardalaan, Freesia, Wingerd, Charley Tooropsingel, Chrizona Laan van Avant Garde, Chrizona Marlow Mosshof, De Oldegaarde, De Tochten, Magnolia en Vrijheidsakker

De identiteitscommissie kan gevraagd of ongevraagd adviezen geven aan de raad van bestuur op het gebied van de dagelijkse invulling van de pc-identiteit binnen de voorzieningen met een protestants-christelijk karakter. Tevens kan zij advies uitbrengen over eventuele zaken op haar terrein die voor de totale organisatie van ASVZ van belang zouden kunnen zijn.

De pastoraal werker van de pc-voorzieningen werkt nauw samen met de identiteitscommissie. Samen zoeken zij naar wegen om vorm en betekenis te geven aan identiteit, rekening houdend met de behoefte van de client. Ook levert de identiteitscommissie een bijdrage aan de jaarlijkse themabijeenkomsten en de identiteitsdag voor cliënten, verwanten en medewerkers.

Onderzoek Identiteit in beweging


Secretariaat Identiteitscommissie
Adriana van Dijk
Rhijnspoor 229
2901 LB Capelle a/d IJssel
(T) 010 44 77 942 / 06 – 51062252
(F) 010 44 77 943
(E) avdijk@asvz.nl