Jaarverantwoording 2013

In dit jaardocument vindt u een beschrijving en analyse van de doelstellingen, de missie/visie en het strategisch beleid van de organisatie. De kwaliteit en veiligheid van cliƫnten en medewerkers, maar ook van financiƫn en vastgoed worden beschreven. In het jaardocument 2013 legt ASVZ verantwoording af over de besteding van de haar toegekende middelen, om haar doelstelling te realiseren.

ASVZ is een organisatie die zorg- en dienstverlening biedt aan ruim 5100 mensen met een verstandelijke beperking. Haar activiteiten zijn te onderscheiden in verblijf, verblijf met behandeling en extramurale activiteiten (o.a. dagbesteding, ambulante dienstverlening). ASVZ is volledig HKZ-gecertificeerd vanaf 2006, in september 2012 vond een positieve hercertificatieaudit plaats voor certificering vanaf 2013.

Bekijk ook ons jaarbeeld: van de lijn in 2013 naar de koers voor de komende jaren.