Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 stond volop in het teken van samen aanpakken, met open blik en kijken naar wat wél kan. Met elkaar geven wij vorm aan een proces dat van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ verschuift. Dat vraagt van alle mensen rondom de cliënt een andere manier van denken en doen.

Niet alleen samen doen, ook met elkaar praten - bijvoorbeeld in themabijeenkomsten – versterkt het gevoel van verantwoordelijkheid delen en brengt nieuwe ideeën voort. Dat is niet allemaal nieuw. ASVZ kent een lange traditie van betrokken en bewogen ouders, familie, medewerkers, vrijwilligers in vele samenwerkingsverbanden.

Download onder aan de pagina ons jaarverslag over 2016.

Voor de jaarrekening 2016 verwijzen we u naar www.jaarverslagenzorg.nl.

Download hier het jaarverslag 2016