Medezeggenschap

Bij de zorg- en dienstverlening zijn diverse groeperingen betrokken (cliënten, ouders of verwanten en medewerkers). Om de belangen van die afzonderlijke groeperingen zo goed mogelijk te kunnen behartigen zijn binnen ASVZ diverse raden actief. Elk van deze raden heeft zijn eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheden.

De centrale cliëntenraad is formeel aanspreekpunt voor de belangenbehartiging van de cliënten in de gehele organisatie. Daarnaast fungeren sectorale cliëntenraden, die zijn samengesteld per sector en lokale cliëntenraden, die zijn samengesteld per (woon)voorziening.

De ondernemingsraad vormt het formele aanspreekpunt voor de belangenbehartiging van de medewerkers.

Hiernaast zijn er nog enkele onafhankelijke organen als de oudervereniging Merwebolder/Lingebolder en de familievereniging Vincentius.