Organisatiestructuur

In een omvangrijke organisatie als ASVZ is het van belang open te blijven staan voor zowel vakinhoudelijke als maatschappelijke ontwikkelingen en hun betekenis voor de (wisselende) zorgvragen van cliënten. Door een intensief contact met de verwijzende instanties wordt het zorgaanbod voortdurend aangepast aan de zorgvraag van (toekomstige) cliënten.

Om snel en adequaat te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag is de organisatiestructuur zo plat mogelijk gehouden. Hierdoor wordt ‘integraal management’ mogelijk, waarbij bevoegdheden en besluitvorming zo dicht mogelijk liggen bij de plek waar het werk plaatsvindt. Verantwoordelijke lijnfunctionarissen zijn: de raad van bestuur, sectormanagers en teamleiders.

Ter ondersteuning en advisering van de raad van bestuur en de sectormanagers functioneren adviesorganen, zoals:

  • Stuurgroep Kwaliteit
  • Commissie Ethiek
  • Infectiepreventie-commissie
  • FOBO/RISK-commissie
  • BOPZ-commissie
  • Identiteitscommissie
  • Stuurgroep verzuim
  • Stuurgroep vastgoedmanagement

Het verbinden van de hoofdlijnen van het beleid met de praktijk van de werkvloer is essentieel voor de organisatie van de zorg- en dienstverlening. In dat proces heeft ook de ondersteunende staf een belangrijke taak: nu eens als voorbereider of innovator, dan weer als aandachtige volger van de implementatie van het beleid. De zorgvisie vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt.

Binnen ASVZ staat het primaire proces centraal. De toenemende eisen van overheid en maatschappij betreffende transparantie en ook de informatisering maken echter specialistische functies noodzakelijk. Door aansluiting bij Carante Groep wordt de maximale aandacht voor het primaire proces gekoppeld aan maximale aandacht voor een professionele bedrijfsvoering. De omvang van Carante Groep maakt het mogelijk om met een beperkte investering van de deelnemende stichtingen een garantie te behouden voor noodzakelijke professionele ontwikkeling op de vier ondersteuningsgebieden: Personeel en Organisatie, Financiën en Informatisering, Huisvesting en Zorgontwikkeling & Zorgondersteuning.