Sectorcontactpersonen

Sectorcontactpersoon
De Merwebolder, Lingebolder en de aan deze beide locaties gekoppelde buitenvoorzieningen zijn verdeeld in sectoren. Per sector is er een sectormanager. Vanuit de ouder-verwantenvereniging is er een sectorcontactpersoon. De sectorcontactpersoon is de verbindende schakel tussen groepsvertegenwoordigers en het bestuur van de ouder-verwantenvereniging. Hij/zij heeft regelmatig overleg met de sectormanagers.

Groepsvertegenwoordiger
Per woongroep(en) is er een teamleider. Vanuit de ouder-verwantenvereniging is er een groepsvertegenwoordiger. Namens de vereniging onderhoudt de groepsvertegenwoordiger de contacten met de ouders/verwanten. Tevens heeft hij/zij een gestructureerd overleg met de teamleider. Dit bevordert de onderlinge communicatie, zowel horizontaal als verticaal.
Bij knelpunten worden groepsvertegenwoordigers ondersteund door hun sectorcontactpersoon.
De vereniging voert een actief beleid voor het werven van groepsvertegenwoordigers.