Wat doen wij

De zorg, begeleiding en ondersteuning bij ASVZ is veelzijdig en persoonlijk, afgestemd op de behoefte van de cliënt. Op uiteenlopende manieren wordt antwoord gegeven op de afzonderlijke hulpvragen.

ASVZ beschikt op tientallen locaties in Midden- en Zuid-Holland en Brabant over een diversiteit aan woonvormen, van meer tot minder beschut. Tevens is er een grote variëteit aan dagactiviteiten.

Daarnaast kent de organisatie verschillende vormen van ambulante zorg- en dienstverlening, waaronder:

  • begeleiding bij het zelfstandig wonen
  • gezinsondersteuning
  • pedagogische gezinsbehandeling
  • buitenschoolse opvang
  • logeer-, vakantie- en weekendopvang

Ook leveren wij specialistische vormen van begeleiding en behandeling zoals:

  • specifieke medische en pedagogische zorg
  • tandartszorg
  • aangepaste fysiotherapie
  • diverse therapievormen

Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen bij ASVZ terecht voor vragen naar zorg in natura en inkoop van zorg met behulp van een persoonsgebonden budget (PGB).

ASVZ is aangesloten bij Carante Groep, een landelijk samenwerkingsverband van zelfstandige regionaal werkende organisaties in de zorgsector.