Samenwerkende Zorgorganisaties

Om goed te kunnen inspelen op de uiteenlopende dienstverleningsvragen kent ASVZ diverse samenwerkingsverbanden en overlegvormen met andere (zorg)organisaties:

 • Amarant (dagbesteding)
 • Auriga (Kwadrant) (intensieve gezinsbegeleiding)
 • Bouman GGZ (samenwerking met verslavingszorg)
 • Carante Groep (landelijk samenwerkingsverband)
 • CBT Rijnmond (tandheelkundige zorg)
 • De Grote Rivieren (consultatie psychiater)
 • Gastouderschap Humanitas en Paraplu (opgroeimogelijkheden kinderen)
 • Gehandicaptensport Nederland (programma "Zo kan het ook", project: "Beweeg met plezier" )
 • GGZ Midden-Brabant (mensen met een verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen)
 • Ipse De Bruggen (logeren en dagactiviteiten)
 • Kijvelanden (forensisch psychiatrisch centrum)
 • Koninklijke Aurisgroep (screenen cliënten op auditieve vermogens)
 • LOAR (Landelijk Overleg Autisme Residentieel)
 • Maatschappelijk Werk (intensieve gezinsbegeleiding)
 • MEE Zuid-Holland Zuid, Rotterdam, Brabant Noord en Midden-Holland (ambulante dienstverlening en psychodiagnostiek)
 • NAH Zuid-Holland Zuid en Midden-Brabant (afstemming en ontwikkeling)
 • Nederlands Textielmuseum Tilburg (dagbesteding)
 • Pact van Bleskensgraaf (ouderen en mensen met een ernstige lichamelijke, verstandelijke, psychosociale of psychiatrische handicap)
 • Pact van Savelberg (levensloopbestendig wonen)
 • Prisma (dagactiviteiten)
 • RCG (Regionale Commissie Gezondheidszorg Nieuwe Waterweg Noord; participatie bestuur)
 • Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk Midden-Holland
 • RIAGG (intensieve gezinsbegeleiding)
 • ROAR (Regionaal Overleg Autisme Rijnmond)
 • ROC Midden-Brabant
 • Samenwerkingsverband NAH Midden-Brabant
 • SARR (Expertisecentrum Autisme)
 • Sociale werkvoorziening WML Waalwijk (dagbesteding)
 • SPON (onderwijs voor (zeer) moeilijk lerende kinderen)
 • Stichting Jeugd- en jongerenwerk Udenhout (Soos de Gouden poort)
 • Stichting Jeugdzorg (intensieve gezinsbegeleiding)
 • Stichting Pameijer (dagbesteding)
 • Stichting Perspectief (toetsing cliënttevredenheid)
 • Stichting Mentorschap
 • Stichting Vrienden Vincentius
 • Stichting Vroeghulp Rotterdam (begeleiden en adviseren ouders van jonge kinderen, 0 - 6 jaar; participatie bestuur).
 • Stichting de Wever/ mobiel team Tilburg (deelzorg en avond- en nachtondersteuning)
 • Stichting Woonvoorzieningen Nederlek (ouderinitiatief voor nieuwbouw woningen)
 • Stigesu Suriname (detachering dagbesteding)
 • Syndion (ontwikkelingsstimulering en dagactiviteiten)
 • Terp (huisvesting mensen met schizofrenie)
 • Transvorm (arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid)
 • Universiteit Gent (project Ouder en Kind)
 • Universiteit Leiden (onderzoek autisme)
 • Vilans (verbetertraject slimme werkprocessen)
 • Van Oldenbarnevelthoeve Berkel en Rodenrijs
 • Visio De Blauwe Kamer (oogheelkundig screenen en adviseren cliënten)
 • Vroeghulp Kind- en Jeugdzorg Midden-Brabant (zorg- en dienstverlening aan jonge kinderen, 0 - 5 jaar, en hun ouders)
 • Waerthove/Stolpehove (maaltijdverzorging)
 • Werkvoorziening Drechtwerk (dagactiviteiten)
 • Zorgberaad Zuid-Holland Zuid
 • Zorgboerderij De Laarhoeve (dagactiviteiten)
 • Zorgcentrum Eikelaar Udenhout (dagactiviteiten)
 • ZorgCompas (wonen voor ouderen)