Zorgbemiddeling

Mensen met een verstandelijke beperking (en hun ouders of verzorgers) kunnen hulpvragen hebben op allerlei gebied. Deze vragen hebben niet alleen betrekking op wonen en werken/dagactiviteiten maar ook bijvoorbeeld op communicatie, zelfredzaamheid en vrijetijdsbesteding. Of er zijn vragen op (para)medisch of psychosociaal vlak.

Bij Zorgbemiddeling kunt u terecht met al die vragen. Zij kennen de mogelijkheden binnen ASVZ en kunnen samen met u beoordelen of u hier de zorg kunt vinden die u wenst, of dat er nieuwe/aangepaste vormen van ondersteuning nodig of mogelijk zijn.

Ook kunnen zij u adviseren bij andere vragen, zoals het inkopen van zorg of het aanvragen van een indicatie.

Zorgbemiddeling is eveneens een belangrijk aanspreekpunt voor verwijzende instanties.

E-mailadres zorgbemiddeling: zorgbemiddeling@asvz.nl
Telefoon: 088 - 993 1295 (09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur)