Indicatie aanvragen

Elke soort zorg heeft een prijs per uur of per dag. Dit wordt betaald door de Wlz. Of u nu kiest voor zorg in natura of voor het inkopen van zorg met een persoonsgebonden budget (PGB), in beide gevallen heeft u een indicatie nodig.

U kunt deze indicatie aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Op de website van het CIZ staat precies wat u moet doen: www.ciz.nl. Komt u er zelf niet helemaal uit of heeft u behoefte aan wat nadere toelichting, dan kunt u zich natuurlijk ook tot ons wenden. Wij adviseren u graag.

De indicatie wordt vastgesteld op basis van functie (zorgsoort) en zorgzwaarte. Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er acht verschillende zorgzwaartepakketten (ZZP). Sinds 01-01-2014 worden nog slechts zes ZZP’s geindiceerd. Pakket 1 en 2 worden niet meer geindiceerd voor nieuwe clienten.

In de gebruikersgids van het ministerie van VWS staan alle zorgzwaartepakketten duidelijk omschreven. De gids is te vinden op www.zorgzwaartebekosting.nl of op te vragen bij Postbus 51, tel. 0800-8051.

Voor de aanvraag van indicaties kunt u ook bij MEE terecht. MEE is een onafhankelijke organisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. MEE informeert, helpt en wijst de weg naar de juiste instanties: www.mee.nl.

En hoe gaat het dan verder?
Als u hebt gekozen voor zorg in natura, in het bezit bent van een indicatie van het CIZ of Bureau Jeugdzorg en als organisatie van keuze ASVZ heeft opgegeven, hoeft u verder niets te ondernemen. Wij krijgen automatisch de indicatie doorgestuurd vanuit het Zorgkantoor of Bureau Jeugdzorg in uw regio. Zodra wij deze indicatie hebben ontvangen wordt er contact opgenomen met u of uw consulent/verwijzer voor nadere informatie.
Heeft u een PGB, dan dient u ons wel zelf te benaderen.