Veel gestelde vragen

 • Hoe kom ik in aanmerking voor zorg en dienstverlening bij ASVZ?
 • Kunnen we een keer een woning en/of dagactiviteitengroep bezoeken?
 • Kan ASVZ ons helpen met de vraag welke zorg ons kind nodig heeft?
 • Wat is het verschil tussen Zorg in Natura en PGB?
 • Wij willen ons kind graag zo lang mogelijk thuis laten wonen. Daarvoor hebben we wel ondersteuning nodig. Kan ASVZ ons hierbij helpen?
 • Heeft ASVZ mogelijkheden voor kinderen met een complexe zorgvraag?
 • Kan ik bij ASVZ begeleiding krijgen als ik zelfstandig woon?
 • Hoe lang zijn de wachttijden?

  Hoe kom ik in aanmerking voor zorg en dienstverlening bij ASVZ?
  De ondersteuning die ASVZ geeft wordt betaald door de Wlz. Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (www.CIZ.nl) of Bureau Jeugdzorg noodzakelijk.
  U kunt zelf een indicatie aanvragen of dit samen doen met MEE. Onderdeel van de indicatie is het aangeven van de aanbieder van voorkeur.
  Als u een indicatie heeft gekregen waarbij u als aanbieder van voorkeur ASVZ heeft opgegeven, hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Wij krijgen automatisch de indicatie doorgestuurd vanuit het Zorgkantoor of Bureau Jeugdzorg in uw regio. Zodra wij deze indicatie hebben ontvangen wordt er contact opgenomen met u of uw consulent/verwijzer voor verdere informatie.
  U kunt ook een aanmelding doen middels het aanmeldingsformulier.

  terug naar boven

  Kunnen we een keer een woning en/of dagactiviteitengroep bezoeken?
  In verband met de privacy van cliƫnten proberen we dit te beperken. Echter in overleg met de afdeling Zorgbemiddeling kunt u bespreken wat in uw situatie al dan niet mogelijk is.

  terug naar boven

  Kan ASVZ ons helpen met de vraag welke zorg ons kind nodig heeft?
  U kunt altijd uw vraag (telefonisch) bespreken met een zorgbemiddelaar. Dit kan leiden tot een afspraak om met elkaar te bekijken wat wenselijk is. Daarnaast heeft ASVZ de mogelijkheid tot aanvullend diagnostisch onderzoek via het Advies en Behandel Centrum.

  terug naar boven

  Wat is het verschil tussen Zorg in Natura en PGB?
  Bij Zorg in Natura levert ASVZ de zorg en regelt alles daarom heen.
  Bij een Persoons Gebonden Budget betaalt u zelf de zorg vanuit uw PGB en legt u hierover verantwoording af aan het Zorgkantoor. In beide gevallen heeft u een indicatie nodig.

  terug naar boven

  Wij willen ons kind graag zo lang mogelijk thuis laten wonen. Daarvoor hebben we wel ondersteuning nodig. Kan ASVZ ons hierbij helpen?
  Op meerder manieren kan ASVZ u de zorg uit handen nemen. Graag bespreken wij met u wat wij voor u kunnen doen.

  terug naar boven

  Heeft ASVZ mogelijkheden voor kinderen met een complexe zorgvraag?
  ASVZ kent verschillende woonvormen voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en een complexe begeleidingsvraag zoals kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en een autistische stoornis, een (ernstige) sociaal-emotionele stoornis en gedragsproblematiek.

  terug naar boven

  Kan ik bij ASVZ begeleiding krijgen als ik zelfstandig woon?
  U heeft zelf voor huisvesting gezorgd, maar vindt dat u wel wat begeleiding bij het wonen kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen, het nemen van besluiten, het op orde brengen en houden van het huishouden. Medewerkers van de ambulante dienstverlening van ASVZ kunnen u de ondersteuning geven die bij u past. Hoe vaak dat kan, hangt af van uw indicatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij Zorgbemiddeling.

  terug naar boven

  Hoe lang zijn de wachttijden?
  De wachttijden per lokatie verschillen van een half jaar tot twee jaar. Bij wensen voor een specifieke lokatie kunt u contact op nemen met de afdeling zorgbemiddeling.
  Dat kan via email: zorgbemiddeling@asvz.nl of telefoon: 088 - 993 1295 (09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.30 uur).

  Bij ambulante ondersteuning is de wachttijd afhankelijk van o.a. de hoeveelheid aanmeldingen op een bepaald moment, uw specifieke vraag en het tijdstip waarop u de zorg wilt ontvangen (overdag, avond). De teamleider die bij u de intake zal doen, kan u hier meer over vertellen.