Zorgondersteuning

Professionele aandacht voor de vraag van cliënten is belangrijk. Binnen het dienstencentrum Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling van ASVZ werkt een breed scala aan deskundigen. Zij houden zich bezig met de psychische, sociale, emotionele, lichamelijke en motorische ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.

De diverse deskundigen geven ondersteuning en advies aan cliënten, begeleiders, ouders en/of verwanten. Zij gaan ieder te werk vanuit hun eigen specialisme. Uit onderlinge samenwerking van de verschillende disciplines zijn onder meer de specialistische teams en een nieuw initiatief als het ASVZ Advies- en Behandelcentrum ontstaan.

Elke vraag verdient een deskundig antwoord
Cliënten kunnen vragen hebben op velerlei gebied. Soms zijn die vragen eenvoudig te beantwoorden; een andere keer vereist het meer onderzoek en onderlinge samenspraak om de vraag achter de vraag bloot te leggen en de cliënt in zijn mogelijkheden te ondersteunen.

Bent u er niet zeker van bij wie u het beste terecht kunt met uw specifieke vraag/vragen of wilt u een doorverwijzing naar een van de deskundigen, neem dan contact op met het secretariaat van Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling, via (T) 0184 - 491200.