Diagnostiek en behandeling

In toenemende mate doen externe cliënten, met soms complexe vragen, een beroep op de verschillende specialistische teams binnen ASVZ, zoals de arts verstandelijk gehandicapten (AVG), het diagnostisch team of het therapeutenteam. Het gaat dan om kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende psychische problematiek.

Om cliënten zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn, is besloten de krachten te bundelen en te komen tot een nog grotere multidisciplinaire samenwerking. Bij ASVZ kun je terecht bij de regioteams diagnostiek en behandeling. Deze teams opereren in de regio's Brabant, Rotterdam en Waardenland.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Zorgbemiddeling: telefoonnummer 088 - 993 1295 (09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur).