Orthopedagogen en psychologen

De orthopedagogen/psychologen van ASVZ richten zich op de invloed van psychische en sociale factoren op het functioneren van mensen met een verstandelijke beperking. Via diagnostisch onderzoek, observatie en analyse van het gedrag van cliënten verwerven zij inzicht in hun mogelijkheden en beperkingen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens beschikken zij over kennis van opvoedings-, begeleidings- en behandelingswijzen die kunnen bijdragen aan het algehele gevoel van welbevinden.

In de praktijk doen vooral begeleiders een beroep op de orthopedagoog/psycholoog. Toch kunnen ook cliënten zelf, of hun ouders, om advies vragen.

Vragen voor een orthopedagoog/psycholoog

  • Ik wil graag op mezelf wonen. Ik kan veel dingen zelf, maar soms wordt het heel onrustig in mijn hoofd en raak ik in paniek. Wat kan ik daaraan doen?
  • Wij willen deze persoon graag begrijpen. Wie helpt ons daarbij?
  • Iemand kan moeilijk wachten. Hoe kunnen wij daarmee omgaan?
  • Een van onze cliënten is aan het dementeren. Hoe kunnen wij hem benaderen en de veiligheid bieden die hij nodig heeft?
  • Soms doe ik dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil: bijvoorbeeld in een winkel zie ik iets moois en dan steek ik het in mijn zak. Later heb ik er spijt van, maar ik durf het aan niemand te vertellen. Wat nu?

Bij alle vragen over de begeleiding of behandeling van een mens met een verstandelijke beperking is het essentieel te weten wat zijn behoefte is. Hoe komt de omgeving tegemoet aan die behoefte en wat kan daaraan verbeterd worden?

Vervolgens is het belangrijk om erachter te komen wat voor de cliënt op langere termijn een wens is. Welk perspectief heeft de cliënt? Welke ondersteuning is nodig bij het ontwikkelen van zijn mogelijkheden? En vooral: wat voor stappen moeten er gezet worden om de gewenste doelen te bereiken?

De orthopedagoog/psycholoog is betrokken bij de beeldvorming van cliënten. In veel gevallen is hij/ zij aanwezig bij het bespreken van het Individueel Plan.

ASVZ vindt dat cliënten, verwanten en begeleiders gemakkelijk en snel terecht moeten kunnen bij een orthopedagoog. Daarom is er aan elke woonlocatie, elk activiteitencentrum en elk begeleidingsteam een orthopedagoog of psycholoog verbonden.

Voor meer informatie:
Secretariaat Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling
(T) 0184 - 491230