Psychotherapie

ASVZ biedt verschillende vormen van psychotherapie aan voor mensen met een verstandelijke beperking die (dreigen) vast (te) lopen in hun functioneren door psychische klachten of problemen. Psychotherapie is een niet-medische behandelvorm die de cliënt helpt om klachten of problemen zo snel en effectief mogelijk op te lossen of dragelijk te maken. Alle therapievormen van de ASVZ richten zich, met wat verschillende accenten op zowel gevoel, gedrag, cognitie, emotie als interactie.


· Muziektherapie
· Speltherapie
· Gesprekstherapie
· Psychomotorische therapie
· Haptotherapie

Klik hier voor de brochure psychotherapie.

Voor therapeutische behandeling is een indicatie nodig. Als u vragen heeft omtrent de juiste indicatie kunt u terecht bij Zorgbemiddeling.

Voor meer informatie:
Secretariaat Zorgondersteuning en Zorgontwikkeling
(T) 0184 - 491230