Triple-C behandelmodel

Doel van het Triple-c behandelmodel is het bevorderen van de samenwerking tussen mensen met (ernstig) probleemgedrag en hun omgeving. Niet het probleemgedrag van de cliënt staat centraal, maar zijn competenties of mogelijkheden, dus wat hij wél kan.

Alle informatie over Triple-C is nu te lezen op de website:

www.asvz.nl/triple-c

U kunt op die site ook het boek bestellen over Triple-C:
"Triple-C. Gewoon is anders"

Download de Triple-C brochure


Triple-(drievoudig)C staat voor:

De coaching en begeleiding zijn gebaseerd op de Triple-C Support-piramide. Deze piramide visualiseert de vier competentiegebieden van het dagelijkse leven van de cliënt:

1. Zelfzorg

2. Zorg voor de eigen omgeving (wonen)

3. Werk / Scholing

4. Vrije tijd

Deze competentiegebieden vormen de vier zijden van de piramide.

De methodiek is gericht op herstel van het gewone leven in de vier competentiegebieden. Voor elk gebied stellen we doelen op, die de cliënten met ondersteuning van de coach of begeleider vrijwel altijd halen. Door die succeservaringen voelen ze zich prettiger en vertonen ze minder probleemgedrag. Maatregelen als isolatie, fixatie en het gebruik van medicijnen kunnen vaak worden afgebouwd.

Voor meer informatie over coaching, zie ook coachingsteam

terug naar de vorige pagina

Organisatie