Intranet ASVZ

ASVZ heeft ook een eigen Intranet voor al haar medewerkers. Op dat interne ‘Internet’ kunnen de medewerkers alle benodigde informatie vinden van alle diensten en afdelingen. Zo heeft bijvoorbeeld Zorgontwikkeling en – ondersteuning een eigen site, net als P&O, maar ook de ondernemingsraad en de cliëntenraad.
Ook als men iets wil weten over het weekmenu of over een handleiding van een gebruikte applicatie, dan is het eenvoudig te vinden op het Intranet van ASVZ.

intranet asvz

De medewerkers van ASVZ kunnen natuurlijk vanaf het interne netwerk het Intranet benaderen, maar ook bijvoorbeeld vanaf thuis of vanaf elke willekeurige internetaansluiting. Dat kan vanaf deze plaats door met de bij de medewerker bekende gegevens in te loggen.

Inloggen

Organisatie